Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Thông báo

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN KIỂM TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2011 - 2012 VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

4 - May - 2012  16:54

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP GIÁO DỤC TỈNH

 

            Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 772/KH-BCĐPCGD ngày 03/10/2011 của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh về kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2011 - 2012;

          Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập 03 đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại các huyện, thành phố trong tỉnh năm học 2011 - 2012 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ và thời gian kiểm tra

            1. Nhiệm vụ

a) Trưởng các đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn kiểm tra để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch; báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo và cơ quan quản lý các cấp về kết quả triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2011 - 2012.

b) Thành viên các đoàn kiểm tra phối hợp thực hiện việc kiểm tra theo các nội dung tại Kế hoạch số 772/KH-BCĐPCGD ngày 03/10/2011 của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2011 - 2012.

c) Thư ký các đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra và gửi cho Tổ trưởng Tổ Thư ký tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo với Thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh về kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2011 - 2012.

            2. Thời gian kiểm tra: 06 ngày, từ ngày 07 - 12/5/2012.

            3. Kinh phí, phương tiện phục vụ cho các đoàn kiểm tra thực hiện theo chế độ hiện hành.

         Điều 3. Các sở, ban, ngành, tổ chức hội có liên quan; chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh và các ông () có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tài liệu đính kèm:
2644 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn