Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Trang chủ

Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2011

1 - Apr - 2011  17:30
Thực hiện Nghị định số: 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 212/SGD&ĐT-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Sơn La, ngày 31 tháng 3  năm 2011

V/v Thực hiện chính sách tinh giản biên chế

                     đợt 2 năm 2011


Kính gửi:      

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.

- Giám đốc các Trung tâm GDTX, KTTH-HNDN

- Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc nội trú

 

Thực hiện Nghị định số: 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ hướng dẫn số 31/SNV-CCVC ngày 14/01/2008 của Sở Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo nghị định số: 132/2007/NĐ-CP ngày 08.8.2007 của Chính phủ;

Thực hiên công văn số 219/SNV- QLCCVC ngày 24/3/2011 của Sở Nội vụ về quy định thời gian thẩm định tinh giản biên chế đợt 2 năm 2011.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc căn cứ quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08.8.2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, xét duyệt những đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên có ngày sinh từ 02.12.1961 đến 31.12.1961(đối với nữ) và sinh từ ngày 02.12.1956 đến ngày 31.12.1956 ( đối với nam)  để lập hồ sơ đề nghị Sở xem xét, phê duyệt.

Thực hiện tinh giản biên chế vào thời điểm 31.12.2011

Thời gian: Chậm nhất ngày 11.04.2010 phải có hồ sơ gửi về phòng Tổ chức -Cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo để Hội đồng xét duyệt tinh giản của ngành xét duyệt, trình Sở Nội vụ thẩm định.

Vì thời gian gấp, yêu cầu các đơn vị nhận được Công văn này phải triển khai ngay để đảm bảo thời gian theo quy định./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCCB.

 

 

GIÁM ĐÓC

 

(Đã kí)

 

 

 

Hoàng Tiến Đức

 

 

 Các biểu mẫu hướng dẫn tải về tại đây

2655 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn