Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    thi_tuyen_sinh

Giấy triệu tập tập huấn nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2013

22 - May - 2013  8:35
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013; Công văn số 337/KTKĐCLGD-KT ngày 10/4/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013; Công văn số 388/SGDĐT-KT ngày 06/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013, để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng Quy chế, Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013.

1. Nội dung tập huấn

- Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Công văn số 337/KTKĐCLGD-KT ngày 10/4/2013 của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013;

- Công văn số 388/SGD ĐT-KT ngày 06/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013

- Thảo luận và giải đáp những thắc mắc liên quan đến nội dung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013.

            2. Thời gian tập huấn: Từ 7 giờ 30 phút ngày 24/5/2013.

            3. Thành phần: Chủ tịch các hội đồng coi thi tại Quyết định số 368/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La về việc thành lập các hội đồng coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Sơn La năm 2013.

            4. Địa điểm tổ chức: Hội trường (tầng 4) Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La.

            5. Kinh phí: Do các đơn vị có thành viên về dự Hội nghị tập huấn chịu trách nhiệm thanh toán theo chế độ hiện hành.

Để công tác tập huấn đạt kết quả, Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La yêu cầu hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, thành phố cử  đúng thành phần theo quy định.

 

Tài liệu đính kèm:
1254 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn