Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Thông báo

Mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị dạy học môn GDQP-AN

21 - Jun - 2013  16:49
Kính gửi: Các trường trung học phổ thông.

           Căn cứ Công văn số 2180/BGDĐT-GDQP ngày 03/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn GDQP-AN; Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau :

           1. Các trường trung học phổ thông rà soát toàn bộ danh mục, số lượng thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh đã được mua sắm trước đây, quản lý, sử dụng phục vụ cho dạy và học đảm bảo hiệu quả; đồng thời xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung trong năm học 2013 - 2014 theo khả năng ngân sách được giao, thực hiện trong năm 2014.

          2. Căn cứ Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng - an ninh và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày  01/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng - an ninh theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; lập kế hoạch mua sắm bổ sung năm 2014 gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/7/2013 (gửi về Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở) tổng hợp, xây dựng dự toán, kế hoạch mua sắm trong năm 2014.

          3. Các trường trung học phổ thông nghiên cứu kỹ Công văn số 238/CV-TBDH ngày 12/6/2013 của Công ty Cổ phần 26 Bộ Quốc phòng, có nhu cầu mua trang phục giáo dục quốc phòng cho giáo viên, học sinh, liên hệ đăng ký  mua trực tiếp với Công ty (có danh mục trang phục, giá bán và địa chỉ liên hệ kèm theo).

          Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học phổ thông nghiên cứu thực hiện.

 

Tài liệu đính kèm:
1334 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn