Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Công đoàn ngành GD&ĐT

Báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

5 - Mar - 2014  21:29
Kính gửi: Công đoàn Giáo dục các huyện, thành phố; Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 40/KH-LĐLĐ ngày 12/12/2014 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Để đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (NG&CBQLGD); trên cơ sở thống nhất với Vụ Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề - Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, CĐGD Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo góp ý về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

              Để Hội thảo có chất lượng tốt, Ban Thường vụ Công đoàn ngành hướng dẫn CĐGD các huyện, thành phố; các Công đoàn cơ sở trực thuộc (gọi chung là công đoàn các đơn vị) báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách hiện hành đối với nhà giáo và đối với cán bộ quản lý giáo dục ...

 

Tài liệu đính kèm:
4582 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn